Cphem | 2022 - рік дуже важливої віхи для підрозділу, який розробив свою бізнес-стратегію, орієнтуючись як на європейський, так і на американський ринки завдяки дочірній компанії MG America в Нью-Дже