Cphem | Державне підприємство «Медичні закупівлі України» (далі — МЗУ) розвиває власні ІТ-потужності та впроваджує найбільш успішні практики, що вже існують у сфері закупівель. Нещодавно підприємство