Cphem | Запровадження системи верифікації з 2D-кодуванням є надзвичайно важливим для забезпечення безпеки та якості лікарських засобів в Україні. Окрім того, запровадження такої цифрової системи змен