Cphem | Європейське агентство з лікарcьких засобів (European Medicines Agency — EMA) заснувало Експертну групу з інновацій якості (Quality Innovation Expert Group — QIG) для підтримки інноваційних пі