Cphem | У вересні 2022 року Європейська Комісія нарешті опублікувала проєкт внесення змін до Додатку XVII до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради щодо реєстрації, оцінки, авто